Paleontology

Palais de la Decouverte Tyrannosaurus rex p1050042.jpg
Cổ sinh vật học là nghiên cứu khoa học về sự sống đã tồn tại trước đó, và đôi khi bao gồm, sự khởi đầu của thế Holocene (khoảng 11,700 năm trước thời đểm hiện tại). Cổ sinh vật học bao gồm việc nghiên cứu hóa thạch để xác định sự tiến hóa và sự tương tác giữa các sinh vật với nhau cũng như môi trường sống của chúng . Các quan sát cổ sinh vật đã được ghi nhận từ rất lâu vào thế kỉ thứ 5 trước Công Nguyên . Khoa học sau đó được phát triển vào thế kỉ thứ 18  là kết quả của Georges Cuvier về công trình giải phẫu so sánh, và sự phát triển nhanh chóng vào thế kỉ thứ 19 .

Cổ sinh vật học có mối liên quan đến sinh họcđịa chất, nhưng khác với khảo cổ học ở chỗ nó loại trừ nghiên cứu con người hiện đại về giải phẫu. Nó sử dụng các kĩ thuật rút ra từ một loạt các khoa học , bao gồm hóa sinh, s, và kĩ thuật. Việc kết hợp sử dụng các kĩ thuật này với nhau đã cho phép các nhà cổ sinh vật học khám phá ra nhiều lịch sử tiến hóa của cuộc sống, gần như kể từ khi có sự sống trên Trái Đất, vào khoảng 3.8 tỉ năm trước. Khi mà kiến thức ngày càng được nâng cao và mở rộng, cổ sinh vật học đã phát triển thành các phân nghành chuyên biệt, một số ngành trong đó tập trung vào các loại sinh vật hóa thạch khác nhau, trong khi các nghành khác nghiên cứu về sinh thái và lịch sử môi trường sống, chẳng hạn như: khí hậu cổ đại.

Hóa thạch có nguồn gốc từ xác chết và hóa thạch không có nguồn gốc từ xác chết là những bằng chứng cho thấy được sự tồn tại sự sống thời kì cổ đại, và bằng chứng địa hóa đã giúp giải mã sự tiến hóa của cuộc sống trước khi có những sinh vật đủ lớn để rời khỏi hóa thạch cơ thể . Việc ước tính ngày tháng của những tàn tích này là điều cần thiết nhưng rất khó khăn: đôi khi các lớp đá lân cận cho phép định tuổi bằng đồng vị phóng xạ, cung cấp ngày tuyệt đối chính xác tới 0,5% , nhưng thường các nhà cổ sinh vật phải dựa trên relative dating by solving the "jigsaw puzzles" of biostratigraphy. Classifying ancient organisms is also difficult, as many do not fit well into the Linnaean taxonomy that is commonly used for classifying living organisms, and paleontologists more often use cladistics to draw up evolutionary "family trees". The final quarter of the 20th century saw the development of molecular phylogenetics, which investigates how closely organisms are related by measuring how similar the DNA is in their genomes. Molecular phylogenetics has also been used to estimate the dates when species diverged, but there is controversy about the reliability of the molecular clock on which such estimates depend.

The simplest definition is "the study of ancient life". Paleontology seeks information about several aspects of past organisms: "their identity and origin, their environment and evolution, and what they can tell us about the Earth's organic and inorganic past".

Paleontology is one of the historical sciences, along with archaeology, geology, astronomy, cosmology, philology and history itself. This means that it aims to describe phenomena of the past and reconstruct their causes. Hence it has three main elements: description of the phenomena; developing a general theory about the causes of various types of change; and applying those theories to specific facts. When trying to explain past phenomena, paleontologists and other historical scientists often construct a set of hypotheses about the causes and then look for a smoking gun, a piece of evidence that indicates that one hypothesis is a better explanation than others. Sometimes the smoking gun is discovered by a fortunate accident during other research. For example, the discovery by Luis Alvarez and Walter Alvarez of an iridium-rich layer at the CretaceousTertiary boundary made asteroid impact and volcanism the most favored explanations for the Cretaceous–Paleogene extinction event.

The other main type of science is experimental science, which is often said to work by conducting experiments to disprove hypotheses about the workings and causes of natural phenomena – note that this approach cannot confirm a hypothesis is correct, since some later experiment may disprove it. However, when confronted with totally unexpected phenomena, such as the first evidence for invisible radiation, experimental scientists often use the same approach as historical scientists: construct a set of hypotheses about the causes and then look for a "smoking gun".

This page was last edited on 23 May 2018, at 12:44.
Reference: https://en.wikipedia.org/wiki/Paleontology under CC BY-SA license.

Related Topics

Recently Viewed